بازاریابی بیمه در عصر دیجیتال
 شرکتهای نوظهور


امروزه فضای رقابتی درحال تغییرنوآوری و فناوری صنعت بیمه را بیش از گذشته رقابتی کرده است. متصدیان کنونی با رقابت نیروهای خارجی مانند استارتاپ ها و همچنین نوآوری های نوظهور در زمینه فناوری و قیمت در صنعت بیمه روبرو هستند.   
صنایع نوظهور بیمه ای در حال ورود به بخش بیمه هستند ، كه مدل های سنتی را در توزیع ، فروش ، محصولات و خدمات متزلزل می كنند و تجربه دیجیتالی همه جانبه ای را ارائه می دهند كه شركت های بیمه عمر سنتی هنوز نتوانسته اند آن را ارائه دهند.
بنابراین شناخت بازارهای نوظهور به عنوان سرویس که تعامل با خریداران را فراهم می کند ، الزامی به نظر میرسد دوره آموزشی مذکور می تواند ضامن یادگیری و پیشبرد اهداف در شرکتهای بیمه ای باشد.

مدت دوره              موضوع    
1 ساعت    اصول بازاریابی  دیجیتال   
1 ساعت    استراتژی های قیمت گذاری نوآورانه   
1 ساعت    گزینه های پرداخت جدید ( ایجاد کیف پول)
1 ساعت    ابزارهای هوشمند برنامه ریزی مالی   
1 ساعت    اصول مدیریت جذب، ارتقاء و بهینه سازی نمایندگان فروش   
1 ساعت    تیم سازی درفروش دیجیتال   
1 ساعت    نحوه مدیریت فروش درشبکه های اجتماعی   

 

شرکت / ثبت نام در بازاریابی بیمه در عصر دیجیتال

دوره آموزشی تعریف شده کاملا تخصصی بوده و بنابه درخواست متقاضیان سازمانی قابل برنامه ریزی و انجام خواهد بود. درصورت تمایل به نحوه وشرایط برگزاری دوره می توانید با واحد آموزش از طریق تماس تلفنی و یا ارسال ایمیل به نشانی [email protected]  با واحد آموزش از جزئیات دوره اطلاع کسب نمائید.