ردیف

دوره های  بانکداری

مدت زمان

شاخه مرتبط

1

آشنایی با اقتصاد بانکداری در دو سطح خرد و کلان

16 ساعت

بانکداری

2

آشنایی با مفاهیم بانکداری اسلامی و عقود اسلامی کاربردی

16 ساعت

بانکداری

3

آشنایی با حسابرسی و حسابداری بانکی

16 ساعت

مالی

4

ابزار و خدمات نوین بانکداری

16 ساعت

بانکداری

5

آشنایی با قوانین بانکداری

16 ساعت

بانکداری

6

زبان تخصصی بانکداری ویژه مدیران ارشد

16 ساعت

بانکداری

7

آشنایی با مفهوم مدیریت ریسک در بانک

16 ساعت

مدیریتی

8

جایگاه حقوق در عملکرد اقتصادی موسسات مالی

16 ساعت

حقوقی

9

آشنایی با مفاهیم مربوط به اجرای قراردادها و وصول مطالبات در بخش عملیات بانکی و خدمات بانکی

16 ساعت

حقوقی

10

آشنایی با تبعات حقوقی و قانونی تصمیمات مدیریتی در حوزه بانکداری

16 ساعت

حقوقی

11

آشنایی با اصول بانکداری اخلاقی

16 ساعت

بانکداری

12

جایگاه هوش هیجانی در مشتری مداری

8 ساعت

بانکداری

13

روشهای نوین بازرسی شعب بانک ‌ها

8 ساعت

بانکداری

14

بهداشت اعتباری

8 ساعت

بانکداری

15

نظارت تسهیلات اعطایی

8 ساعت

بانکداری

16

ظرفیت سنجی بنگاه‌های اقتصادی

8 ساعت

بانکداری

17

قضایای اعتباری و اشتباهات پر تکرار در تخصیص منابع

8 ساعت

بانکداری

18

اصول ارزیابی املاک و ساختمان

8 ساعت

بانکداری

19

بررسی فنی طرح ها

8 ساعت

بانکداری

20

اصول نگارش، گزارش نویسی و مکاتبات اداری

8 ساعت

بانکداری

21

روشهای نظارت تسهیلات اعطایی و کنترل پروژه در بانکداری بدون ربا

8 ساعت

بانکداری

22

عقود اسلامی جدید :مرابحه، استصناع و خرید دین

8 ساعت

بانکداری

23

مقررات جدید احتیاطی بانک مرکزی، تسهیلات کلان و ذی نفع واحد و مشتریان مرتبط

8 ساعت

بانکداری

24

اعتبار اسنادی داخلی (ریالی)

8 ساعت

بانکداری

25

اعتبار سنجی مشتریان بانک ‌ها

8 ساعت

بانکداری

26

حقوق بانکی و روش های نوین در وصول مطالبات

8 ساعت

بانکداری

شرکت / ثبت نام در برگزاری دوره های بانکی

دوره آموزشی تعریف شده کاملا تخصصی بوده و بنابه درخواست متقاضیان سازمانی قابل برنامه ریزی و انجام خواهد بود. درصورت تمایل به نحوه وشرایط برگزاری دوره می توانید با واحد آموزش از طریق تماس تلفنی و یا ارسال ایمیل به نشانی [email protected]  با واحد آموزش از جزئیات دوره اطلاع کسب نمائید.