هدف دوره:
گروه آموزشی و پژوهشی وریا باهدف ارائه خدمات آموزشی و تحقیقاتی درحوزه های بانک، بیمه ، بازار سرمایه ، در صدد است با برگزاری کارگاه آموزشی آنلاین درحوزه نظام مالی برنامه آموزشی خود را ارائه نماید. 
بدین وسیله از مدیران و کارشناسان این حوزه دعوت به عمل می آید در صورت صلاحدید به فراگیری دوره آموزشی غیرحضوری "مدیریت بهینه دارایی و بدهی های بانکی" از ادارات آموزش بانکهای علاقه مند، دعوت بعمل می آید از طریق درخواست به گروه آموزشی و پژوهشی وریا افراد خود را معرفی نمایند . 

مخاطبین دوره:
مدیران بانک ها، خزانه داران، روسای شعب، کارشناسان متخصص مدیریت دارایی ها و بدهی و نیز برنامه ریزان استراتژیک بانک ها .


سرفصل دروس:
-    مفهوم مدیریت دارایی ها، ابزارها و سازوکارها  
-    برنامه ریزی آرمانی در مدیریت دارایی ها و بدهی ها
-    ریسک و مدیریت دربانک های تجاری    
-    خلق ارزش بر اساس تحلیل ارزش فعلی و نرخ بازده
-    مدیریت نقدینگی                                                          
-     تکنیک های برآورد نیاز نقدینگی
-    تکنیک های مدیریت نقدینگی دارایی ها و بدهی ها 
-    چارچوب مقرراتی و بهبود عملکرد در مدیریت

محل برگزاری: به صورت آنلاین
 

 

شرکت / ثبت نام در مدیریت بهینه دارایی ها و بدهی های بانکی

دوره آموزشی تعریف شده کاملا تخصصی بوده و بنابه درخواست متقاضیان سازمانی قابل برنامه ریزی وانجام خواهدبود. درصورت تمایل به نحوه وشرایط برگزاری دوره می توانید با واحدآموزش از طریق تماس تلفنی و یا ارسال ایمیل به نشانی [email protected]  با واحد آموزش از جزئیات دوره اطلاع کسب نمائید.