بلاکچین

بلاکچین ثبت دیجیتالی معاملات است این نام از ساختار آن ناشی می شود که در رکوردهای منفرد، به نام بلوک، در یک لیست واحد به یکدیگر متصل شده، زنجیره نامیده می شود. بلاکچین برای معاملات انجام شده با ارزهای رمز پایه مانند بیت کوین استفاده می شود و کاربردهای بسیار دیگری نیز دارد.

هر معامله ای که به یک بلاکچین اضافه می شود، توسط چندین رایانه در اینترنت تایید می شود.  این سیستم ها که برای نظارت بر انواع خاصی از معاملات بلاکچین پیکر بندی شده اند، شبکه بی نظیری را تشکیل می دهند.

آنها برای اطمینان از معتبر بودن هر معامله قبل از اینکه به بلاکچین اضافه شود، با یکدیگر همکاری میکنند. این شبکه غیر متمرکز رایانه تضمین می کند که یک سیستم واحد نمی تواند بلوک های نا معتبر را به زنجیره اضافه کند. وقتی بلوک جدیدی به زنجیره بلوک اضافه می شود، با استفاده از یک * هش* رمزنگاری تولید شده از محتویات بلوک، به بلوک قبلی مرتبط می شود. این اطمینان را می دهد که زنجیره هرگز شکسته نشده و هر بلوک بطور دائمی ضبط می شود. همچنین تغییر معاملات گذشته در بلاکچین بصورت عمد با دشواری خواهد بود، زیرا ابتدا باید تمام بلاک های بعدی را تغییر داد.