باتوجه به همکاری این مرکز با دانشگاه های معتبر داخلی و بین المللی این امکان وجود دارد گواهینامه های آموزشی بسته به تصمیم دانشپذیران، موضوع دوره، و صلاحدید مرکز گواهینامه های آموزشی صادر گردد.