ضمن خوش آمدگویی به دانشپذیران ارجمند به سیستم آموزشی مرکز ، هلدینگ وریا شما عزیزان را به نکات مشروح ذیل جلب می نماید.
شایسته است پذیرفته شدگان گرامی با توجه به مطالب مندرج درنحوه ثبت نام دردوره های مزبور را مطالعه وآیین نامه و بخشنامه های مربوطه را درسامانه، اهم ازقوانین ومقررات آموزشی را مطالعه و نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.

  1.     دانشپذیران محترم، موظف به رعایت تمامی ضوابط آموزشی و رفتاری در دوره های آموزشی این مرکز خواهند بود.
  2.    مشخصات فردی شما، بصورت محرمانه نزد مرکزخواهد بود، این اطلاعات صرفا در جهت نقل و انتقالات مالی می باشد. چنانچه مشکل در واریزی به حساب مرکز پیش آید این مشخصات جهت عودت مبلغ و اثبات واریزی به حساب مرکز استفاده خواهدشد.
  3.     استرداد هزینه، چنانچه دوره ای برگزار نشود عینا مبلغ مربوطه عودت خواهد شد.
  4.   انصراف از دوره، اگر دانشپذیران محترم قبل از 15 روزمانده به شروع دوره اقدام نمایند این مبلغ با کسر 30 درصد بابت هزینه های سازماندهی و برنامه ریزی انجام شده مربوط به دوره کسر و الباقی عودت خواهدشد. و پس از مدت زمان اعلام شده مرکز اقدام به برنامه ریزی نهایی نموده و شهریه قابل پرداخت و عودت نخواهد بود.
  5.   صدور گواهینامه دوره، چنانچه درمدت زمان برگزاری دوره، دانشپذیران محترم  در 2 جلسه آموزشی عدم حضورآنها ازطریق مدرس دوره اعلام گردد .امکان صدور گواهینامه پایان دوره وجود نخواهد داشت.
  6.     باتوجه به ارائه خدمات آموزشی و متعهد بود به نظام یادگیری و بهبود توسعه فردی امکان انتقال وجه واریزی به سایر دوره های وجود دارد.