سال 2020 تغییرات و چالش های غیرمنتظره ای را برای بانک ها ایجاد کرد، زیرا بسیاری از کشورها مجبور شدند که به بخشی از اکوسیستم بانکداری دیجیتال تبدیل شوند.
در حالی که تاکید بیشتری بر روی دیجیتال در حال انجام بود ، همه گیری ویروس کرونا روند را به طریقی تسریع  کرد تا نحوه تعامل مشتریان با موسسات مالی در سال آینده را تغییر دهد.
ازشرایط بانک هایی که محدودیت دسترسی شعب و کاهش ساعت های  کاری گرفته تا ترس از آلوده شدن ویروس کرونا به قبوض کاغذ و سکه، بیماری همه گیر Covid-19 به سرعت روابط متقابل بین مصرف کنندگان و روندهایی که در سال 2020 بوجود آمدند زمینه را برای آینده بانکی متمرکز در دیجیتال فراهم می کنند که کمی زودتر از آنچه که تصور می شود فراگیر شدن.
اکنون که بانکداری دیجیتال برای ماندن  و ارائه خدمات مجازی حتما باید  امنیت سایبری خود را برای جلب مشتری  وحفظ رضایت آن را بررسی  کند.
اکنون که مصرف کنندگان به طور گسترده سیستم عامل های دیجیتالی را پذیرفته اند ، بانک ها باید در ارائه خدمات آنلاین متمرکز باشند متعادل سازی بانکداری حضوری و دیجیتال با ابزارهای دیجیتالی اکنون تمرکز زیادی از موسسات مالی گرفته است.
همچنین می توانید از بانک یا موسسات مالی خود انتظار داشته باشید که ابزارهای دیجیتالی یکپارچه تری را توسعه داده و بر مدل تجربه ترکیبی مشتری متمرکز شوند - دانستن اینکه مصرف کنندگان احتمالاً کمتر به شعب بانکی خود مراجعه می کنند و استفاده آنها از بانکداری دیجیتال را برای اهداف راحت تری افزایش می دهند قابل تعامل خواهدبود.
این قانون به اصطلاح 21/90 بازتاب دهنده ایجاد تغییرات قابل ملاحظه و در نهایت دائمی در سبک زندگی است، بر اساس تحقیقاتی که می گوید 21 روز طول می کشد تا عادت ایجاد شود و 90 روز مهر می شود که به عنوان یک تغییر دائمی در سبک زندگی ایجاد شود. ما در طی شیوع همه گیر Covid-19 از این نشانگرهای تاریخ بسیار فراتر رفته ایم و اکنون که گوشه ای از سال 2021 را دور زده ایم، صنعت بانکداری به گذشته خود برنمی گردد.
حرکت به سمت بانکداری دیجیتال و تأکید بر آن، قبل از همه گیری اتفاق افتاده بود. اما به محض ورود جهان به واقعیت دوره های طولانی فاصله اجتماعی، سفارش در خانه ماندن و هرآنچه که همراه است ، بانکداری دیجیتال دیگر یک زیبایی نبود بلکه یک ضرورت بود.
حرکت به سمت بانکداری آنلاین در حال حاضر واقعیت ماست و - در حالی که قبل از آن افزایش آهسته تری از تغییرات در شعب بانکداری را شاهد بودیم  حالا به سمت بدون پول نقد پیش می رویم بنابراین درجامعه فعلی - به نظر می رسد دیگر بازگشتی  به قبل وجود ندارد.